Descripció del projecte

Tancament perimetral de tota la zona de carrega dels productes alimentàris, mòduls de tanca emmarcada sobre muret de prefabricat.

  • Any: 2008
  • Amplada: 300 metres
  • Alçada: 1 metres
  • Material: Tub quadrat ferro i malla electrosoldada