Descripció del projecte

Tancament perimetral zona d’estacionament camions amb tanca emmarcada galvanitzada en calent

  • Any: 2005
  • Amplada: 50 metres
  • Alçada: 2 metres
  • Material: Tub quadrat i malla electrosoldada, galvanitzat en calent