Descripció del projecte

Porta de pas pertanyent a la zona d’accés manteniment nau industrial polígon Lleida,

amb balda per candenat, tota la nau està vallada amb malla de Simple Torsió

  • Any: 2010
  • Amplada: 0.8 metres
  • Alçada: 2 metres
  • Material: Tub quadrat i malla electrosoldada, galvanitzat