Descripció del projecte

Porta corredissa amb porta de vianants incorporada, fabricada en barrots i xapa, galvanitzada en calent

  • Any: 2008
  • Amplada: 8 metres
  • Alçada: 2 metres
  • Material: Tub quadrat, xapa i galvanitzada en calent