Descripció del projecte

Porta corredissa amb barrots i xapa, automatitzada

  • Any: 2006
  • Amplada: 12 metres
  • Alçada: 2 metres
  • Material: Tub quadrat de ferro i xapa, lacad en blau