Descripció del projecte

Porta corredissa amb marc de tub quadrat i malla electrosoldada, sense automatitzar

  • Any: 2014
  • Amplada: 6 metres
  • Alçada: 2 metres
  • Material: Tub quadrat i malla electrosoldada galvanitzat directe