Descripció del projecte

Porta corredissa amb barrots i xapa, automatitzada amb senyalització de seguretat

  • Any: 2010
  • Amplada: 6 metres
  • Alçada: 1.5 metres
  • Material: Tub quadrat de ferro i xapa, lacad en blau