Tanca de malla electrosoldada amb tres plecs de reforç, soldada a dos pals de suport de tub rodó per anar amb peu de formigó o collada al terra.
Utilitzada en tancaments per a obres, esdeveniments esportius i en altres casos en què el tancament sigui temporal.

 • tanques-mòbil
 • tanques-mòbil
 • tanques-mòbil
 • tanques-mòbil
 • tanques-mòbil

Característiques

Malla electrosoldada de 250/100/4 i 5 mm. amb tres plecs de reforç.

Pals suport

 • Tub rodó de 40 mm.
 • Tub rectangular de 40 x 20 mm.

Unió mòduls

Abraçadores.

Mides normalitzades:

 • Alçària total: 2.000 mm.
 • Amplada total: 3.000 mm.
 • Alçària tanca: 1.800 mm.
 • Malla: 200×100 mm.
  • – Diàmetre varetes verticals: 4 mm.
  • – Diàmetre varetes horitzontals: 5 mm.

medidas_vallamovil

Tipus d’anclatge

 • Peu de formigó.
 • Formigonat.

Acabats

Galvanitzat sendzimir.

Observacions

Opció amb tub quadrat de 40 x 20 per a convertir-la en fixa mitjançant la unió de les peces amb cargols i l’anclatge al terra per formigonar.