Els panells de malla electrosoldada estan formats per filferros longitudinals i transversals en gris o galvanitzat units per un procés de soldadura de contacte.

Per a ús industrial i per a tancaments.

  • malla-electrosoldada
  • malla-electrosoldada

Característiques

Fabriquem els tipus:

Llum (mm.) Ø Filferro (mm.) Alçària peces (m.) Llargada peces (m.)
50 x 50 4-5 1 2 2,6 3
100 x 50 5 1 1,5 2 2,6 3
200 x 50 5 1 1,5 1,8 2 2 2,6 3
300 x 50 5 1 1,5 1,8 2 2 2,6 3

Acabats

  • Gris.
  • Pregalvanitzat.
  • Galvanitzat en calent.
  • Pintat al forn.

Observacions

Consultar altres mides de panells.