Tanca de panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç i unió als pals suport mitjançant grapes. Decorativa i sòlida, és utilitzada en tancaments residencials, industrials,escoles, jardineria, etc.

 • gelovall
 • gelovall
 • gelovall
 • gelovall
 • gelovall
 • gelovall

Característiques

Malla electrosoldada de 200/50/5 amb plecs de reforç.

Pals suport

Tub quadrat de 60 x 60 mm.

Unions panells

Grapes plastificades amb cargols.

Mides normalitzades

Alç. Panel Llarg. Panell Plecs Pals Suport Grapes
1,00 m. 2,40 m. 2 60 x 60 mm. 2
1,20 m. 2,40 m. 2 60 x 60 mm. 2
1,50 m. 2,40 m. 3 60 x 60 mm. 3
2,00 m. 2,40 m. 4 60 x 60 mm. 4

Anclatge pals suport

 • Perforació amb foradador i formigonar.
 • Platina per a tacs expansius.
 • Platina i vareta “rea”.
 • Perforació directa mur amb broca de corona i formigonar.

Acabats

 • Galvanitzat en calent.
 • Pintat al forn en diferents colors.(Estàndard: verd Ral 6005 i blanc Ral 9010).

Observacions

Segons la col·locació dels panells, oden tenir la funció defensiva.