Tanca de mòduls fabricada amb un bastidor folrat de malla electrosoldada, mòduls units als pals suport sense cargols amb diferents formes de subjecció al mur i d’una sòlida resistència utilitzada en tancaments residencials, industrials, col·legis, piscines, etc.

 • emmarcada
 • emmarcada
 • emmarcada
 • emmarcada
 • emmarcada

Característiques

Malla electrosoldada

 • 300 x 50 x 5 mm.
 • 200 x 50 x 5 mm.
 • 100 x 50 x 5 mm.

Bastidor (dues opcions)

 • Marc angle de 40 x 3 mm.
 • Tub quadrat de 40 x 40 i 30 x 30 mm.

Pals suport

Tub quadrat de 50 x 50 mm. i 1,5 mm. de gruix

Anclatge pals suport

 • Encastat al mur
 • Platina per a tacs expansius
 • Perforació amb trepant i formigonar
 • Perforació directa mur amb broca corona i formigonar

Mides normalitzades

ALÇÀRIA NOMINAL A B C
1,00 m. 2,63 m. 2,50 m. 1,02 m.
1,00 m. 1,50 m. 2,50 m. 1,52 m.
2,00 m 2,65 m. 2,50 m. 2,02 m.

medidas normalizadas

Acabats

 • Sense galvanitzar.
 • Galvanitzat en calent.
 • Pintat al forn en diferents colors.

Observacions

Altres mides sota comanda.