Descripció del projecte

Tancament de casa unifamiliar realitzada en valla model Vilars, conjunt format per porta peatonal amb panell fixe per bustia i interfon, tirador de disseny, porta d’accés a l’interior del  recinte per pas de vehicles automatitzada i tot el perímetre vallat sobre paret de formigó.

  • Any: 2010
  • Amplada: – metres
  • Alçada: – metres
  • Material: Lames ferro lacad Oxiron