Descripció del projecte

Tancament de tot el perímetre del camp de futbol, realitzat en malla Simple Torsió, amb torretes darrera de les porteries suplementades amb xarxa corda de nylon. Tot el perímetre interior del tancament porta barana de protecció

  • Any: 2012
  • Amplada: – metres
  • Alçada: – metres
  • Material: