Llamanos 973 142 600 | Móvil 635 409 162

Portfolio

/Portfolio/

Malla Electrosoldada

,

Els panells de malla electrosoldada estan formats per filferros longitudinals i transversals en (més…)

Una Fulla

,

Porta d’una fulla construïda amb tub d’acer laminat en fred, revestides amb barrots verticals, (més…)

Emmarcada

,

Tanca de mòduls fabricada amb un bastidor folrat de malla electrosoldada, mòduls units als pals (més…)

Entramats

,

Combinació de platines i platines o platines i rodó entregirat que per electrosoldadura dóna una (més…)

Accessoris

Realitzem accessoris per qualsevol tipus de producte
(més…)

Malla Simple Torsió

,

Malla fabricada mitjançant el trenat del filferro que li dóna la forma característica de rombe. (més…)

Dues Fulles

,

Porta de dues fulles construïda amb tub d’acer laminat en fred, revestides amb barrots verticals, (més…)