icona-residencial-exterior

PORTES
EXTERIORS

Les portes residencials poden ser blaves, vermelles, grises, negres, grogues...

PORTES EXTERIORS

Treballs realitzats
icona-residencial-garatge

PORTES DE
GARATGE

Les portes de garatge poden ser blaves, vermelles, grises, negres, grogues...

PORTES DE GARATGE

TREBALLS REALITZATS
icona-residencial-decoratives

TANQUES
DECORATIVES

Les portes decoratives poden ser blaves, vermelles, grises, negres, grogues...

TANQUES DECORATIVES

TREBALLS REALITZATS
icona-residencial-estandards

TANCAMENTS
ESTÀNDARDS

Els tancaments estàndards poden ser blaves, vermelles, grises, negres, grogues...

TANCAMENTS ESTÀNDARDS

TREBALLS REALITZATS

Portes exteriors

Exemples reals de projectes realitzats per Roc Gelonch.

PORTA CORREDISSA MODEL TERRAL VERTICAL AMB PORTA DE PAS

Porta corredora de lames verticals amb porta de pas fixa, forma part de tot un tancament perimetral en gran finca situada a Tous

Demanar pressupost

PORTA DE PAS MODEL XAPA PERFORADA

Porta de pas en xapa perforada , lacada en color gris

Demanar pressupost

PORTA CORREDORA MODEL PRADES

Porta corredora en model Prades, colocada en casa unifamiliar, automatitzada

Demanar pressupost

MODEL PRADES UNIFAMILIAR

Tancament casa unifamiliar consistent en una porta batent de dos fulls , una corredora automatitzada i mòduls col·locats entre murs de pedra. Material ferro. Acabat lacad Oxiron

Demanar pressupost

PORTA DE PAS MODEL VILARS A CASTELLOLÍ

Porta de pas de lames verticals sense marc formada per un fix amb bústia i interfon i porta amb tirador de disseny

Demanar pressupost

PORTA CORREDORA MODEL XAPA PERFORADA

Porta corredora model xapa perforada amb sòcol de planxa, es troba en una casa unifamiliar formant part de tot un tancament amb el mateix model de xapa

Demanar pressupost

PORTA CORREDORA MODEL TERRALL HORITZONTAL

Porta corredora amb lames horitzontals i zòcol xapa, automatitzada. Forma part de’una residencia situada a Lilla

Demanar pressupost

PORTA PEATONAL MODEL TERRAL HORITZONTAL

Porta peatonal de lames horitzontals i zòcol , pany amb maneta

Demanar pressupost

PORTA CORREDISSA I DE VIANANTS EN MODEL SERRA

Porta corredora i peatonal en valla model Serra, bústia porter autòmatic i barret parapluja.

Demanar pressupost

CONTACTA

Portes de garatge

Exemples reals de projectes realitzats per Roc Gelonch.

SECCIONAL  GARATGE PUIGCERDÀ

Porta seccional amb mirilles en casa particular

Demanar pressupost

SANDWICH LLIS OXIRON

Porta seccional amb mirilles en casa particular

Demanar pressupost

ALUCOMIR ACERO ZINC

Porta seccional amb mirilles en casa particular

Demanar pressupost

PORTA ALUMIX

Porta seccional amb mirilles en casa particular

Demanar pressupost

SECCIONAL IMITACION MADERA

Porta seccional amb mirilles en casa particular

Demanar pressupost

SECCIONAL ALUCOMIR

Porta seccional amb mirilles en casa particular

Demanar pressupost

SECCIONAL  GARATGE PUIGCERDÀ

Porta seccional amb mirilles en casa particular

Demanar pressupost

CONTACTA

Tanques decoratives

Exemples reals de projectes realitzats per Roc Gelonch.

CASA UNIFAMILIAR CASTELLOLÍ

Tancament de casa unifamiliar realitzada en valla model Vilars, conjunt format per porta peatonal amb fixe per bustia i interfon, tirador de disseny porta d’accés a l’interior recinte per pas de vehicles automatitzada i tot el perímetre valalt sobre pared de formigó.

Demanar pressupost

MODEL PRADES UNIFAMILIAR

Tancament casa unifamiliar consistent en una porta batent de dos fulls , una corredora automatitzada i mòduls col·locats entre murs de pedra. Material ferro. Acabat lacad Oxiron

Demanar pressupost

RESIDENCIAL CERVERA MODEL XAPA PERFORADA

Tancament conjunt de 6 cases adossades consistent en porta de pas, porta batent de dos fulls garatge i mòduls sobre obra vista, “crubremurs” de xapa , acabat lacad gris

Demanar pressupost

TANCAMENT MODEL TERRALL VERTICAL A TÀRREGA

Tancament de protecció en carrer per desnivell

Demanar pressupost

CONTACTA

Tancaments estàndards

Exemples reals de projectes realitzats per Roc Gelonch.

SEPARACIÓ ENTRE ZONA VEÏNAL

Separació entre finca i casa unifamiliar, realitzada en malla simple torsió galvanitzada, colocació encastat a muret peces prefabricades

Demanar pressupost

JARDINET CAP PUIGGRÒS

Petit tancament en Gelovall lacada blanca en zona ajardinada, encastada sobre muret

Demanar pressupost

CONTACTA