icona-residencial-exterior

PORTES
PERIMETRALS

PORTES PERIMETRALS

Treballs realitzats
icona-residencial-estandards

TANCANENTS
PERIMETRALS

TANCANENTS PERIMETRALS

TREBALLS REALITZATS
icona-residencial-exterior

PORTES
INDUSTRIALS

PORTES INDUSTRIALS

TREBALLS REALITZATS

Portes Perimetrals

Exemples reals de projectes realitzats per Roc Gelonch.

PORTA DE VIANANTS INDUSTRIAL

Porta de pas pertanyent a la zona d’accés manteniment nau industrial polígon Lleida,amb balda per candenat, tota la nau està vallada amb malla de Simple Torsió

Demanar pressupost

PORTA CORREDISSA AMB BARROTS I SÒCOL DE XAPA POLÍGON GALILEO

Porta corredissa amb barrots i xapa, automatitzada amb senyalització de seguretat

Demanar pressupost

PORTA CORREDISSA COOPERATIVA AITONA

Porta corredissa amb marc de tub quadrat i malla elctrosoldada, sense automatitzar

Demanar pressupost

PORTA CORREDISSA PARKING CAMIONS MOLLERUSSA

Porta corredissa amb porta de vianants incorporada, fabricada en barrots i xapa, galvanitzada en calent

Demanar pressupost

PORTA POLIESPORTIU BARRUERA

Porta de dos fulls, marc de tub i panelada amb malla Gelovall

Demanar pressupost

PORTA CORREDISSA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

Porta corredissa amb barrots i xapa, automatitzada

Demanar pressupost

PORTA CORREDISSA COMERCIAL SIMÓ

Porta corredissa Model Serra amb porta fixa de pas vianants, lacad color oxiron

Demanar pressupost

PORTA CORREDISSA AUTOTRACTOR

Porta corredissa model Serra lacada amb oxiron

Demanar pressupost

CONTACTA

Tancaments perimetrals

Exemples reals de projectes realitzats per Roc Gelonch.

COMPLEX ÀREA DE GUISSONA

Tanca emmarcada, formada per móduls encerclant tot el perímetre dels molls de carga de la

Demanar pressupost

CONCESSIONARI PEUGEOT

Tancament perimetral amb malla Gelovall , zona d’aparcament clients i vehicles exposició.

Demanar pressupost

COMERCIAL SIMÓ

Tancament amb valla tipus Serra, conjunt de tanca perimetral , porta de pas i porta corredora automatitzada

Demanar pressupost

PAPERERA MATIAS GOMÀ

Tancament amb malla tipus Simple Torsió realitzat sobre la llera de riu, amb torretes per major resistència degut a l’alçada del tancat

Demanar pressupost

TANCAMENT PERIMETRAL CONCESSIONARI AUDI, MODEL BLANES

Tancament perimetral amb malla tipus Blanes, tot envoltant el recinte on està el concessionari, aquest tancament també consta d’una porta de vianants i dues de corredisses.

Demanar pressupost

TANCAMENT PERIMETRAL ZONA CAMPA C.A.G., MODEL TANCA EMMARCADA

Tancament perimetral zona d’estacionament camions amb tanca emmmarcada galvanitzada en calent

Demanar pressupost

TANCAMENT ZONA CARREGA MERCADERIES C.A.G., MODEL EMMARCADA

Tancament perimetral de tota la zona de carrega dels productes alimentàris, mòduls de tanca emmarcada sobre muret de prefabricat.

Demanar pressupost

TANCAMENT NAU CONCESSIONARI PEUGEOT, MODEL GELOVALL

Tancament perimetral de la nau del concessionari Peugeot, feta en panells de Gelocall amb pals encastats en muret i lacada de color blanc, es fa en color blanc per destacar el color corporatiu de la marca

Demanar pressupost

JARDILANT , TANCAMENT PERIMETRAL AMB GELOVALL

Tancament exterior de la zona exposició plantes amb gelovall lacada en verd per fer tot un conjunt més integrat amb la vegetació

Demanar pressupost

POLIGON GALILEU, TANCAMENT PERIMETRAL

Conjunt format pel tancament perimetral i portes d’accés de diverses naus amb Gelovall galvanitzada en calent, portes corredisses automatitzades de tub i sòcol de xapa, a l’interior del polígon separacions entre naus amb tanca emmarcada

Demanar pressupost

TANCAMENT NAU INDUSTRIAL  POLÍGON VALLS

Tanca Gelovall lacada en verd sobre muret col·locada en la part frontal d’un conjunt de naus, també hi va porta corredissa motoritzada

Demanar pressupost

TANCAMENT NAU PONS MAYORAL

Frontal amb tanca Gelovall galvanitzada col·locada sobre muret, pals encastats, forma part també del conjunt una porta de pas de doble full amb panell de gelovall.

Demanar pressupost

TANCAMENT PERIMETRAL AMB EL MODEL SERRA DE LA NAU DE COMERCIAL SIMÓ

Tancament perimetral de tota la nau consistent en tanca model Serra fen escalonat, porta corredissa i porta de vianants fixa, acabat en lacad oxiron.

Demanar pressupost

CONCESSIONARI AUTOTRACTOR TANCAMENT AMB MODEL SERRA

Tanca model Serra que envolta tot el perímetre de la nau amb dos portes corredisses motoritzades, acabat en lacad oxiron

Demanar pressupost

CONTACTA

Portes Industrials

Exemples de projectes.

INSTANT PASS

Demanar pressupost

INSTANT PASS BASIC

Demanar pressupost

INSTANT PASS ISO INOX

Demanar pressupost

INSTANT PASS PREMIUM

Demanar pressupost

INSTANT ROLL

Demanar pressupost

INSTANT ROLL ECO

Demanar pressupost

INSTANT ROLL PROTECT

Demanar pressupost

MIRFLEX AUTO TRACKING

Demanar pressupost

MIRFLEX ECO

Demanar pressupost

MIRFLEX ZIP

Demanar pressupost

SANDWICH

Demanar pressupost

ALUMIX

Demanar pressupost

ALU SECC

Demanar pressupost

EASY ROLL

Demanar pressupost

GRAND PASS

Demanar pressupost

HERMETIC ROLL MINI

Demanar pressupost

HIDRA SECTIONAL TALLAFOCS

Demanar pressupost

CONTACTA