1. Titularitat del lloc web.

El nom del domini, www.rocgelonch.com, està registrat a favor de Roc Gelonch, S.A. amb CIF: A-25224999 i domicili social a c. La Creu s/n – 25420 Puiggròs – Lleida, Espanya. Telèfon de contacte (+34) 973 142 600 i direcció de correu electrònic, gelonch(arroba)rocgelonch.com.

2. Propietat intel·lectual de la web.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web son de Roc Gelonch, S.A., els drets de propietat intel·lectual de la programació i el disseny son de 2creativo, SCP. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització explícita del seus propietaris. De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web queden protegits per la llei. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin de la nostra titularitat o de terceres empreses, duen implícita la prohibició sobre el seu ús sense el nostre consentiment o el dels seus legítims propietaris. En cap moment, exceptuant una manifestació explícita, l’accés o ús de la pàgina web i dels seus continguts confereix a l’usuari cap dret sobre les marques, logotips i signes distintius inclosos aquí i protegits per la llei.

3. Continguts de la web i enllaços.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta web. L’accés i navegació per aquesta pàgina implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. L’accés no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre Roc Gelonch, S.A. i l’usuari. A rocgelonch.com no ens responsabilitzem del mal ús que es dugui a terme dels continguts d’aquesta pàgina web, de forma que queda en responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els usa. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina web rocgelonch.com. La presència d’aquests enllaços en la pàgina web tenen una finalitat informativa, sense constituir en cap cas una forma de convidar a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin a la pàgina web de destí. En el cas que Roc Gelonch, S.A. tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que s’envia des dels citats enllaços sigui il·lícita, constitutiva de delicte o que pugui lesionar béns o drets a un tercer que sigui susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Intercanvi o difusió d’informació.

Roc Gelonch, S.A. declina tota responsabilitat que es derivi del intercanvi d’informació entre usuaris mitjançant la seva pàgina web.

5. Tractament de les dades de l’usuari.

En compliment de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, Roc Gelonch, S.A., informa que totes les dades personals que se li facilitin mitjançant la pàgina web o per altres mitjans, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut des de la responsabilitat de Roc Gelonch, S.A.. La finalitat del citat fitxer és facilitar la gestió de la relació comercial establerta en cada cas, així com enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients. Roc Gelonch, S.A. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers. Els clients de Roc Gelonch, S.A. podran exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra direcció postal o a la de correu electrònic.

6. Actualització i modificació de la pàgina web.

Roc Gelonch, S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta pàgina web, així com la configuració i presentació de la mateixa, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap responsabilitat per el mateix.

7. Indicacions sobre aspectes tècnics.

Roc Gelonch, S.A. no assumeix cap responsabilitat sobre problemes tècnics o fallades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa, així com desperfectes que pugui ésser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de rocgelonch.com . Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que es pugui fer d’aquesta web. Des de rocgelonch.com no podem garantir l’absència de virus o altres elements que pugui causar danys en sistemes informàtics, documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest website o de websites tercers, en conseqüència no ens responsabilitzem dels perjudicis que es pugui produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes u omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts externes a nosaltres.

8. Legislació i jurisdicció aplicables.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients que es derivin de la prestació de serveis continguts en la nostra web queden sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Qualsevol controvèrsia que pugés derivar-se de l’accés o l’ús d’aquest website queda sotmès a l’exclusiva jurisdicció dels tribunals de Lleida (Espanya).

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot allò que és aquí exposat i ho accepten voluntàriament.